Wat is het belangrijkste vak op de middelbare school?

Wat is het belangrijkste vak op de middelbare school?

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar….In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) van de havo volgen leerlingen de volgende verplichte vakken:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • rekenen;
 • wiskunde;
 • mens en natuur;
 • mens en maatschappij;
 • kunst en cultuur;
 • bewegen en sport;

Wat zijn hoofdvakken op de middelbare school?

In klas 1, 2 en 3 van havo en vwo krijgen alle leerlingen Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast krijgen ze de volgende vakken apart óf als leergebied: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Ook zijn minimaal twee moderne vreemde talen verplicht.

Welk vakkenpakket wordt het meest gekozen?

Economie en maatschappij is het meest gevolgde profiel door havo-geslaagden, zowel door jongens als meisjes. Daarna volgt het profiel Natuur en gezondheid, dit profiel wordt door meer meisjes dan jongens gekozen. Natuur en techniek wordt juist vaker door jongens gevolgd.

Wat zijn de hoofdvakken van school?

Welke vakken krijgt mijn kind op de basisschool?

 • Nederlands;
 • Engels;
 • rekenen en wiskunde;
 • oriëntatie op jezelf en de wereld: zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting;
 • kunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid;
 • bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen.

Welk profiel moet ik kiezen havo?

Leerlingen op havo en vwo kiezen aan het einde van het derde leerjaar een profiel: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij. De profielen bereiden leerlingen voor op een opleiding in het hbo of op de universiteit.

Wat voor vak is ma?

lo/gym/bo = lichamelijke opvoeding / gymnastiek / bewegingsonderwijs. lob = loopbaan oriëntatie begeleiding. m&g = mens & gezondheid. m&m = mens & maatschappij.

Wat zijn AVO-vakken HAVO?

Een profiel bestaat uit avo-vakken (algemeen vormend onderwijs) aangevuld met een beroepsgericht programma. De avo-vakken zijn Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke oefening, kunst en rekenen. Het beroepsgerichte programma bestaat uit een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Welke vakken zijn verplicht op school?

De verplichte vakken op de basisschool zijn:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • rekenen en wiskunde;
 • oriëntatie op jezelf en de wereld: zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting;
 • kunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid;
 • bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen.

Related Posts