Wat kan je worden met mbo sociaal werker?

Wat kan je worden met mbo sociaal werker?

Zo werken sociaal werkers bijvoorbeeld bij welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, sportorganisaties, in de verslavingszorg of in het jeugd-, jongeren- en ouderenwerk.

Welke vakken krijg je bij sociaal werk?

In het eerste jaar krijg je onder andere: cursussen in methodisch werken, sociaal werk, sociologie & psychologie en juridische aspecten van sociaal werk; trainingen in onder andere communicatie, drama en creatieve vakken; projecten.

Welke vakken krijg je bij Social Work mbo?

Je volgt daarom lessen in Muziek, Dans, Drama, Media en Talentontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat jij zo veelzijdig mogelijk bent opgeleid! Naast de beroeps specifieke vakken volg je generieke vakken, zoals: Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap. In het derde jaar komen de keuzedelen aan bod.

Wat voor werk kan je doen als sociaal werker?

Je werkt met mensen die jouw hulp nodig hebben. Denk aan kinderen met gedragsproblemen, mensen met psychische problemen, gedetineerden, daklozen of mensen met schulden. In het beroep sociaal werker ondersteun je mensen die moeite hebben hun weg te vinden in de samenleving.

Wat kun je doen met sociaal werk?

Als bachelor in het sociaal werk krijg je onmiddellijke toegang tot een brede arbeidsmarkt. De tewerkstellingsmogelijkheden zijn talrijk en beloven een gevarieerde loopbaan: werken met kinderen, jongeren, ouderen, personen met een functiebeperking, werknemers, buurtbewoners, allochtonen, kansarmen …

Wat verdien je als social worker?

Een Sociaal Werker in Nederland verdient gemiddeld € 3.265 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.780 (laag) tot € 3.755 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Wat kun je worden met Sociaal werk?

Welke afstudeerrichting je ook kiest, als maatschappelijk werker, personeelswerker of sociaal-cultureel werker help je mensen om zich optimaal te ontwikkelen in hun sociale netwerk en onze maatschappij.

Wat kun je met social work?

Het sociaal werk ondersteunt mensen bij het oplossen van problemen in hun dagelijks leven, zodat zij (weer) deel uit kunnen maken van de maatschappij. Het sociaal werk zit overal in Nederland en is in elke gemeente actief.

Waar kun je werken als sociaal cultureel werker?

Als sociaal cultureel werker werk je meestal bij sociaal-culturele instellingen, club- en buurthuizen, allochtonenwerk, samenlevingsopbouwwerk of buitenschoolse opvangcentra. Ook kun je gaan werken bij een jongerenorganisatie, jongerencentrum of crisisopvangcentrum.

Related Posts