Wat verstaan we onder computercriminaliteit of cybercrime?

Wat verstaan we onder computercriminaliteit of cybercrime?

Onder de term cybercrime vallen alle strafbare feiten die worden gepleegd met behulp van een computer of via een netwerk. De term computercriminaliteit wordt – in enge zin – gebruikt als het gaat om strafbare feiten die niet kunnen worden gepleegd zonder dat van een computer of netwerk gebruik wordt gemaakt.

Wat is Cybervandalisme?

Cybervandalisme: het verstoren of belemmeren van de werking van een systeem of netwerk, of het vernielen van gegevens die daarin opgeslagen of doorgegeven worden. Cyberspionage: het bespioneren van andermans computer of netwerk, of de gegevens die daarop opgeslagen of doorgegeven worden.

Wat zijn de belangrijkste wetsartikelen als het om computer criminaliteit gaat?

Met de Wet computercriminaliteit, in werking getreden op 1 maart 1993, is het Wetboek van Strafvordering aangevuld met bevoegdheden op het gebied van onderzoek van geautomatiseerde werken en zijn specifieke strafbepalingen, zoals computervredebreuk toegevoegd aan het Wetboek van Strafrecht.

Wat is cybercrime definitie?

Cybercrime is een verzamelterm geworden van alle delicten die met een computer en op internet worden gepleegd.

Welke vormen van hacken zijn er?

In het dagelijks taalgebruik verstaan we onder hacken het inbreken in een computersysteem of netwerk. De inbrekers, hackers genoemd, kunnen hiervoor onder meer gebruikmaken van virussen, spyware , phishing en poortscans. Bekende vormen van oplichting zijn: phishing, scam , marktplaatsfraude en malafide ticketsites.

Welke vormen van cybercriminaliteit zijn er?

Cybercriminaliteit kent veel vormen en is daarom moeilijk aan te pakken. We benoemen zes soorten cybercrime die regelmatig voorkomen bij bedrijven: hacken, ransomware, phishing, identiteitsfraude, DDoS-aanvallen en menselijke fouten.

Wat is de wet die cybercrime strafbaar stelt?

In artikel 139c wordt het met een technisch hulpmiddel opzettelijk en wederrechtelijk aftappen of opnemen van gegevens strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie (Max. EUR 11250).

Wat is een Verstikkingsaanval?

Een verstikkingsaanval wordt meestal uitgevoerd tegen Websites. Daarbij wordt de site gebombardeerd met verzoeken om webpagina’s, of worden juist grote bestanden op die site zeer vaak opgevraagd. Al deze verzoeken belemmeren het versturen van legitiem opgevraagde webpagina’s.

Waarom cybercrime?

Herken cybercrime. Hackers vallen je bedrijf op verschillende manieren aan. Het doel is vaak: toegang krijgen tot je inloggegevens of andere gevoelige informatie. Die gegevens verkopen ze door, gebruiken ze om je af te persen en voor zakelijke identiteitsfraude, of om geld van je rekening te halen.

Wat doet de politie tegen cybercrime?

Naast de opsporing, zetten politie en justitie steeds meer in op het voorkomen en verstoren van cybercrime. Dit gebeurt samen met (internationale) partners. Een ander onderdeel is dat de opsporing wordt versterkt en de overheid slachtoffers ondersteunt om te voorkomen dat zij herhaald slachtoffer van cybercrime worden.

Related Posts